Tuesday, August 19, 2008

Konsep Kemerdekaan...

Konsep kemerdekaan membawa banyak maksud bergantung kepada kepentingan dan pendekatan. Umumnya kemerdekaan bermaksud bebas daripada kongkongan atau cengkaman sesuatu. Seseorang yang merdeka bebas untuk mengatur kehidupan diri sendiri dan bebas untuk melakukan perkara yang terhalang. Namun begitu, untuk mencapai kemerdekaan sebenar, seseorang itu semestinya mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

Kemerdekaan sesebuah negara pula berkait rapat dengan kebebasan dari cengkaman penjajah. Rakyat sesebuah negara merdeka harus dapat mengatur diri mereka dan membangun tanpa terikat dengan negara lain atau negara yang pernah menjajahnya. Negara tersebut akan mempunyai pemerintah dan perlembagaan sendiri.

Negara kita yang merdeka ini adalah sebuah negara demokrasi berparlimen dengan raja berpelembagaan dan berasaskan konsep federalisme.

No comments: