Wednesday, October 7, 2009

Terjemahan Al-Quran...

Assalamualaikum...

Gempa bumi di Padang Indonesia berlaku pada 7.6 pada skala Richter pada jam 17:16.

Surah Al-Isra' ayat 16

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu). (17:16)

Gempa susulan berlaku pada pukul 17:58

Surah Al-Isra' ayat 58

Dan tidak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari Kiamat atau Kami siksa (penduduknya) dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Lauh Mahfuz). (17:58)

Allah lebih mengetahui

Wassalam...