Wednesday, August 20, 2014

Hari Isnin: Hudaibiyah...

Tapak lama Masjid Hudaibiyah.

Disinilah dikatakan lokasi perjanjian hudaibiyah dimetrai diantara Nabi Muhammad dengan penduduk Mekah.

Masjid baru hudaibiyah
Jemaah yang ingin menunaikan umrah boleh memakai ihram disini.

No comments: