Friday, May 10, 2013

Saya telah mengundi...

Calitan dakwat dijari saya membuktikan saya telah mengundi.

No comments: